//////

WYKRES ZALEŻNOŚCI

Wy­kres zależności mocy silnika od jego,prędkości obrotowej/przy całkowitym otwarciu przepustnicy gaźnika (pełne wciśnięcie pe­dału gazu), jest zazwyczaj podany w książce obsługi samochodu.Dodajmy, że dla silnika bardziej szkodliwa jest praca na zbyt niskich obrotach niż na wysokich. Jeżeli silnik pracuje na zbyt niskich obrotach, to jego mechanizmy są bardzo ; silnie i w nietypowy sposób obciążone, a do osiągania  obrotów wyso­kich silnik jest przecież skonstruowany. Niestety, jazda z wyko­rzystaniem wyłącznie znacznych obrotów silnika’powiększa-zu­życie paliwa, co również należy brać pod ‚uwagę,- wybierając biegi.

ROZPOCZYNAMY JAZDĘ

Po uruchomieniu silnika, lecz jeszcze przed ruszeniem, warto kilkakrotnie nacisnąć pedał hamulca. Czynność ta pozwoli nam zorientować się, jak głęboko „wpada” pedał, czyli jakiej siły mu­simy użyć do jego wciśnięcia. Taka próba postojowa hamulca jest szczególnie przydatna w samochodzie, w którym znajduje się urządzenie wspomagające działanie hamulca („Polski FIAT 125p”),
sprawia ono bowiem, że pedał hamulca -poddaje się z niewielkim oporem. Jeśli nie sprawdzi się tego oporu, można spowodować nie zamierzone, zbyt gwałtowne hamowanie.

PODCZAS KONSTRUOWANIA

Podczas konstruowania nadwozi samochodów osobowych wie­le uwagi poświęca się sprawom bezpieczeństwa pasażerów. Wy­nikiem tego jest ogólna tendencja do takiego budowania nad­wozi, aby składało, się ono z trzech części, połączonych ze sobą w jedną całość. Część środkowa, bardzo wytrzymała, mieści kie­rowcę i pasażerów. W częściach przedniej i. tylnej znajdują się zespoły silnika i podwozia oraz miejsce na bagaż; te części nad­wozia nie są już tak mocne, dlatego stosunkowo łatwo odkształ­cają się i zgniatają podczas wypadku, przez co pochłaniają znacz­ną część energii zderzenia . Taka konstrukcja nadwozia może niejednokrotnie uchronić życie i zdrowie jadących, jednak tylko wtedy, gdy zapinają się oni w pasy bezpieczeństwa.

DZIAŁANIE GAŹNIKA

Gaźnik działa podobnie do znanego wszystkim rozpylacza wody kolońskiej. Strumień powietrza przepływający przez gardziel zwiększa prędkość w jej przewężeniu, przez co maleje tam ciśnie­nie do poziomu poniżej ciśnienia atmosferycznego. W gardzieli umieszczony jest wylot rurki rozpylacza, który połączony jest z komorą pływakową, a zatem poziom paliwa i tu, i tam jest jednakowy. Ponieważ jednak ciśnienie u wylotu rozpylacza jest niższe niż w komorze pływakowej, paliwo jest zasysane do wnę­trza gardzieli, gdzie natychmiast zostaje rozbite na drobne kropel­ki, po czym wyparowuje, mieszając się z powietrzem.

KRĘCENIE KOŁEM

Otóż.kręcenie ko­łem jest równoznaczne z obracaniem koła koronowego. Zmusi ono do wirowania satelity, których oś, sprzężona na stałe z kołem ta­lerzowym, pozostaje nieruchoma. Wirujące satelity wprawią w ruch drugie koło koronowe, a tym samym drugie koło jezdne, ale będzie to ruch w odwrotnym kierunku. Ten skrajny wypadek działania mechanizmu różnicowego możemy bez trudu sprawdzić na pojeździe, postępując według powyższego opisu.  Wyobraźmy sobie teraz, że samochód, rusza z miejsca, ale jedno koło stoi na suchej nawierzchni drogi, drugie natomiast — na lodzie.

STANDARD SAMOCHODÓW

Średnie/o przeciętnym standarcie wykonania, na przykład „Pol­ski FIAT 125p”, cieszące się największym popytem. Samochody osobowe tej klasy stanowią kompromis między komfortem a ich ceną;—    małe, najtańsze, a więc i najmniej wygodne samochody, na przykład „Polski FIAT 126p”. Pojazdy te, choć niewielkie, są prawdziwymi samochodami i nie mają wiele wspólnego z mo­dnymi w latach pięćdziesiątych mikrosamochodami. Powiedzieliśmy już uprzednio, że samochody ciężarowe służą do przewozu towarów.